A. U gaat een abonnement aan voor een minimale periode van 6 maanden, deze of een andere periode wordt automatisch verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit minimaal 4 weken van te voren schriftelijk te doen en uw pasje in te leveren en een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Opzegging via E-mail worden niet in behandeling genomen. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van de lesgelden.

B. U machtigt Fitnessclub My Way bij uw inschrijving om de lesgelden (plus de eventuele verhoging van de contributie) via een automatische incasso van uw bank of girorekening te incasseren. Bij eerdere beëndiging van uw abonnement dient u het totale openstaande bedrag alsnog te voldoen.

C. Prijzen van alle My Way activiteiten, diensten, huisregels en lesgelden, kunnen zonder aankondiging tussentijds worden gewijzigd.

D. Uw abonnement kan in overleg worden stopgezet wegens ziekte, uw incasso loopt door en de ziekteperiode wordt wanneer u de training weer hervat aan uw huidige einddatum bijgeboekt, dus u behoud uw lessen en tegoeden.

E. U kunt uw abonnement niet stopzetten voor vakantie, gemiste lessen of trainingen kunnen binnen de geldende abonnementsperiode worden ingehaald. Wel mag u n overleg het abonnement tijdelijk uit handen geven aan derde tijdens de officiele vakantieperiodes.

F. Studentenkaart (tot max. 21 jaar) op vertoon van een voor de gehele periode geldige O.V.

G. Na gebruik van de toestellen dient u deze goed schoon en zweetvrij te maken.

H. In verband met hygiëne is het verbruik van een handdoek, schoon sportschoeisel en sportkleding tijdens de trainingen verplicht.

I. Het My Way lid verklaart hierbij, dat hij/ zij uitsluitend en alleen voor eigen risico traint en afstand doet van alle rechten tot het indienen van schadeclaims in welke vorm ook.

J. Fitnessclub My Way is niet aansprakelijk te stellen voor zoekgeraakte eigendommen, u kunt uw waardevolle spullen opbergen in de gratis kluisjes in de kleedkamers.

K. Op de eerste etage heeft u uitsluitend toegang met schone binnen sport schoenen. U mag niet naar boven met schoenen waar u mee buiten hebt gelopen en/ of gesport.

L. De zalen op de eerste etage zijn uitsluitend bestemd voor lessen, niet voor vrije fitness.

M. Het abonnement en pasje zijn strikt persoonlijk, in overleg is deze overdraagbaar.

N. Ingeval waarin dit reglement niet voorziet, is de uitspraak van My Way bindend.